Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Vastine: Janakkalassa ollaan hereillä

Kiitos Kari Marttiselle kannustuksesta (JaSa 5.10.). Meillä on ilo todeta, että moni kirjoittajan kaipaama asia on jo hyvässä vauhdissa. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan laajamittaista ja määrätietoista yhteistyötä, joka ylittää kuntarajat. Tämä työ on aloitettu ja Janakkala on ollut tässä myös aloitteellinen. Olemme kutsuneet marraskuussa koolle sekä Hämeenlinnan että Riihimäen seudun valtuustot ja johtavat viranhaltijat. Tavoitteena on löytää yhteinen tahtotila ja keinovalikoima päästäksemme osalliseksi meneillään olevasta nousukaudesta ja saadaksemme asukas- ja työpaikkakehityksen kasvuun. Janakkala on muun Kanta-Hämeen tavoin kärsinyt muuttotappiota useita vuosia. Pääkaupunkiseutu ja sen kehysalueet vetävät väkeä, mutta emme ole kyenneet vielä hyödyntämään erinomaista sijaintiamme kasvukäytävän puolessavälissä. Tilaisuuden tarkoituksena on toimia lähtölaukauksena alueen kasvua edellyttävälle yhteistyölle ja toimenpiteille. Rooli yhtä seutua laajemman kuntayhteistyön virittäjänä on meille luonteva. Janakkala kuuluu osana sekä Hämeenlinnan että Riihimäen talousalueeseen. Menestys ja kasvu tässä Suomen kasvukäytävän keskellä vaatii aiempaa laajempaa yhteistyötä, jonka avulla Helsinkiä ja Tamperetta hyödyttävä kasvu laajenisi myös meidän alueellemme. Kuntayhteistyön uusien avauksien ohella myös omassa kunnassa on paljon tehtävää. Tunnistamme vastuumme Janakkalan ykköspuheenjohtajina. Jo viime valtuustokauden lopulla lähti monia hyviä hankkeita liikkeelle. Nyt niitä pitää viedä määrätietoisesti eteenpäin. Strategiaa päivitetään parhaillaan. Sen osalta on huomioitava, että työn tulee olla jatkuvaa, ei lukuisia kertoja alusta lähtevää. Kunnan kehittämisessä ja erityisesti elinkeinopolitiikassa tämä korostuu, sillä päättäjien vaihtuminen neljän vuoden välein ei saisi radikaalisti muuttaa jo tehdyn kehittämistyön suuntaa tai suunnata resursseja yhtäkkiä aivan toisaalle. Strategiatyön osalta on myös olennaisen tärkeätä, että se muuttuu kirjatuista tavoitteista mahdollisimman sujuvasti toimenpidesuunnitelmaksi ja päätöksiksi, jotka vievät kuntayhteisöä kohti yhdessä sovittua tavoitetta. Taajamakeskustojen kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Sekä Tervakoskella että Turengissa on rakenteilla tai lähdössä rakentumaan uusia kerrostalohankkeita. Reipas asukasluvun kasvutavoite edellyttää, että kunnan alueella on tarjolla isompia ja pienempiä uusia asuinalueita ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Samoin kaikki taajamien ja kylien kehittämismahdollisuudet tulee hyödyntää. Turengin kaupalliset palvelut ovat vihdoin paranemassa, kunhan kaavahankkeet etenevät. Rastikangas - Moreenin yritysaluehanke etenee suunnitelman mukaisesti ja se tulee toteutuessaan tuomaan seudulle välitöntä työllisyysvaikutusta jo rakentamisen aikana noin 14 000 henkilötyövuotta. Riihimäen suuntaan vireillä on myös elinkeinohankkeita. Seudullisilla ja alueellisilla elinkeinopoliittisilla yhteishankkeilla on merkittävä kokonaisvaikutus työllisyyden, verotulojen ja kulutusvaikutusten muodossa. Kumppaneiksi hankkeissa tarvitaan yksityisiä yrityksiä ja investointeja. Ympäristönäkökulmasta ongelmallisiksi koetut tontit ja alueet ovat yksityisessä omistuksessa ja kunnalla on hyvin rajalliset keinot puuttua näihin ongelmiin. Rakennetun ympäristön vastuullinen kehittäminen tulisi toteuttaa siten, että saadaan aikaan tasapaino luonnonympäristön, viihtyisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. Janakkalan tulee olla edelläkävijä tulevina vuosina kuntalaisten osallistumisen ja osaamisen arvostajana. Me voimme olla ensimmäinen kunta Suomessa, jossa kuntalaiset kokevat olevansa vahvoja vaikuttajia Janakkalan kehittämisessä. Kunnan menestyksen kannalta on aivan keskeistä, että koko organisaatio, niin viranhaltijat kuin luottamushenkilötkin, tekevät yhteistyötä ja ovat jatkuvassa yhteistyössä kuntalaisten, elinkeinoelämän ja valtakunnantason toimijoiden kanssa. Koemme, että meillä on tällä hetkellä Janakkalassa harvinaisen hyvä yhteistyön ja tekemisen kulttuuri ja siltä pohjalta myös puheenjohtajina vahva mandaatti viedä asioita eteenpäin.