Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Hyvästi googlediagnoosit: Omaolon kautta voi arvioida sähköisesti omaa vointia ja lääkärikäynnin tarvetta

Marraskuun aikana Janakkalassa otettiin käyttöön Omaolo-palvelu. Omaolo.fi-palvelu on helppokäyttöinen, selkokielinen, maksuton ja kaikkien käytettävissä oleva verkkopalvelu ajasta tai paikasta riippumatta. Omaolon avulla asiakas voi luotettavasti arvioida omaa hoidon- tai palveluntarvetta sekä olla yhteydessä oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palvelun käyttöönottoa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Janakkalan ylilääkäri Virpi Krögerin mukaan Omaolo-palvelun vastaanotto janakkalalaisten keskuudessa on ollut mieleinen, mutta vielä jokseenkin hiljainen. –Janakkalassa on ollut aikaisemmin paljon erilaisia terveyspalveluita, jonka takia Omaolon käyttö ei ole ollut vielä niin aktiivista kuin olisi toivuttu, Kröger summaa. Omaolo-palvelu tuo vaihtoehtoja perinteisten palvelujen rinnalle. Esimerkiksi flunssaoireinen voi terveysasemalle soiton sijasta tehdä Omaolo-oirearvion. Sen avulla hän voi kätevästi saada yhteyden ammattilaiseen tai vastaanottoajan, ohjeet itsehoitoon tai kiireellisissä tapauksissa ohjauksen ensiapuun. Kuukauden aikana Janakkalassa on tehty 33 oirearviota, joista vasta 6 on lähetetty terveysasemille. – Yllättävintä on ehkä ollut se, että ikäihmiset ovat löytäneet sähköinen palvelun ja lähettäneet meille oirearvioita, Kröger kommentoi. Oirearvioiden lisäksi asiakkaat voivat arvioida oikeuttaan omaishoidon tukeen, henkilökohtaiseen apuun tai liikkumista tukeviin palveluihin. Palveluarvioista asiakas saa lisätietoa ja toimintasuosituksia. Toiminnallinen muutos ja jatkuva kehitys Omaolon käyttöönotto on organisaatiolle toiminnallinen muutos, jossa yksi keskeinen osa on avata olemassa olevia prosesseja vaihe vaiheelta ja löytää uudenlaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen. Suunnitelmallinen, aikataulutettu eteneminen on erittäin tärkeää, kun käyttöön otetaan kansallisen palvelun konseptia. SoteDigin roolina uuden alueen käyttöönottoprojektissa on avata palvelun laajempi kansallinen näkemys sekä tukea aluetta käyttöönoton eri vaiheissa. Ylätason tavoitteiden rinnalla ei kuitenkaan pienempiäkään yksityiskohtiakaan voi ohittaa – tässä keskeiseen rooliin nousee osapuolten välinen aktiivinen vuorovaikutus. – Käyttöönottoprojektissa osapuolten tulee löytää yhteinen sävel ja huolehtia aktiivisesta viestinnästä, jotta tavoitteet voidaan tunnistaa ja osaamme SoteDigin taholta auttaa etenemisen tiellä, kertoo SoteDigin projektipäällikkö Hanna Manelius . Kanta-Hämeessä tekeminen on ollut asukaskeskeistä, päämäärätietoista ja osapuolet vahvasti sitoutuneita tekemiseen. Hämeenlinna on ollut mukana ODA-hankkeessa alusta lähtien ja siksi Kanta-Hämeen Omaolo-käyttöönotossa paikallinen tekeminen on ollut erittäin aktiivista ja omatoimista. Omaolo.fi –palvelua kehitetään jatkuvasti ja se tulee täydentymään lähivuosien aikana muun muassa hyvinvointitarkastus- ja valmennuspalveluilla. Näiden avulla kantahämäläisten käyttöön saadaan luotettavia ja turvallisia keinoja arvioida omaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti ja ottaa käyttöön eri valmennusohjelmia. Näitä palveluja asiakas voi käyttää itsenäisesti tai ammattilaisen tukemana. Palvelu tulee sisältämään myös lasten ja nuorten terveystarkastuksia, suun terveydenhuollon palveluja sekä pitkäaikaissairaille soveltuvia palveluja.